Monday, April 13, 2009

kumar Hassan

kumar Hassan

1 comment:

  1. ಕುಮಾರ್ ರವರೇ,
    ಬ್ಲಾಗ್ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ, ಹಲವಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರತರು ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ...ನೀವೂ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೋ ಬಹುದು.

    ReplyDelete